• สมัครสมาชิก
Home  //  ทำบุญ  //  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ผ้าป่าสามัคคี 2557

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กองละ  ,๐๐๐  บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานมังสวิรัติ

วันอาทิตย์ที่  ๑๙  ตุลาคม  .. ๒๕๕๗

(ตรงกับวันแรม .๑๑.ค่ำ เดือน ๑๑)

  สำนักสงฆ์ถ้ำศรีสรรเพชญ

๑๑๑/๒ หมู่ ๑ ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

 

**************************************

 

เนื่องด้วยสำนักสงฆ์ถ้ำศรีสรรเพชญได้วางรากฐาน โรงทานมังสวิรัติ(เจ)  กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๓๕  เมตร ซึ่งทางวัดยังไม่มีโรงครัว หรือโรงทาน ในการทำอาหาร เลี้ยงญาติโยมที่ได้มาทำบุญ เป็นสถานที่สำหรับทำอาหารโดยตรง กำลังมีการก่อสร้างโรงทานและโรงครัว (เจ) ซึ่งยังขาดจตุปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๙  ตุลาคม  .. ๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม .๑๑.ค่ำ เดือน ๑๑

เวลา  ๑๐.๐๐  .  พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์

เวลา  ๑๑.๐๐  .  พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

                   เวลา  ๑๓.๐๐  .  ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

สร้างหลังคา                     ตรม. ละ 2,500 บาท           555          ตรม.

สร้างเสา (ตกแต่ง)            ต้นละ 10,000 บาท จำนวน 28            ต้น

สร้างฐานราก                   ตรม. ละ 1,500 บาท

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทราร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุน ตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์                   08 9-913-0687 หรือ ป้าตา 080-576-8561

ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาจงมีแด่ท่านทั้งหลายเหมือนกับพระอินทร์ได้สร้างทาง        ไปสวรรค์ฉันนั้น      ให้ยิ่งขึ้นไป  สาธุ ๆ ๆ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กองละ  ,๐๐๐  บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างทางบุญทางสวรรค์(ทำถนนเข้าวัด)

วันอาทิตย์ที่  ๑๙  ตุลาคม  .. ๒๕๕๗

(ตรงกับวันแรม .๑๑.ค่ำ เดือน ๑๑)

  สำนักสงฆ์ถ้ำศรีสรรเพชญ

๑๑๑/๒ หมู่ ๑ ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

 

**************************************

เนื่องด้วยถนนหนทางสำนักสงฆ์ถ้ำศรีสรรเพชญ  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี การเข้าออกไม่สะดวกนัก  เพราะเป็นดินโคลน เหนียว เวลาฝนตกมา  ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงดินลูกลัง ทุกปี  รถเข้าออกลำบาก  เวลาญาติโยมมาจำศีล

โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 2.5 กิโลเมตร ซึ่งมีญาติธรรมมีความประสงค์จะทำถนน ได้ร่วมถวายปัจจัยมาเป็นบางส่วน  6 หมื่นบาท

ดังนั้น  ในโอกาสอันเป็นกุศลนี้ จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ได้อนุโมทนาร่วมทำบุญ เพื่อซื้อดินลูกลังถมถนนดังกล่าว เพื่อที่จะให้บุญนี้สำเร็จได้ด้วยดี

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม .๑๑.ค่ำ เดือน ๑๑

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์

เวลา  ๑๑.๐๐  น.  พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

                   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

-          ระยะทาง                              2,500  เมตร  กว้าง  3-6  เมตร

-          โดยร่วมทำบุญซื้อดินลูกลัง     คันละ                              1,500           บาท

-          และเป็นเจ้าภาพเทปูน                     ตารางเมตร ละ        2,500           บาท

-          หรือร่วมบริจาคได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่าน

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์                   08 9-913-0687 หรือ ป้าตา 080-576-8561

ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาจงมีแด่ท่านทั้งหลายเหมือนกับพระอินทร์ได้สร้างทาง            ไปสวรรค์ฉันนั้น      ให้ยิ่งขึ้นไป  สาธุ ๆ ๆ


 
Scroll Up