• สมัครสมาชิก
Home  //  ติดต่อ
สถานที่ ติดต่อวัด

สถานที่ติดต่อ : วัดถ้ำศรีสรรเพชญ  ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค  จ. กาญจนบุรี 

โดยท่านพระอาจารย์หลวงพ่อ พระครูปลัดสุนทร  สุนฺทโร ติดต่อ

โทรศัพท์ติดต่อ : 089-913-0687 หรือ 034- 569-089

 

 

 
Scroll Up